سيستم پانل يك ساختار ساختماني باربر ميباشد كه استحكام سازه اي خود را تؤما از تركيب فولاد و بتن بدست مي آورد و بسان   يك قطعه بتن آرمه عمل ميكند و نقش لايه پلي استايرن داخلي ،به عنوان قالب و عايق حرارت  وصوت ميباشد . واز آن ميتوان به عنوان ديوارهاي بيروني و پار تيشن در اسكلتهاي قولادي و بتني ، ديوارهاي حائل ، استخرها ،موانع عبور صدا و ساختمانهاي صنعتي و اداري استفاده كرد .

پس از نصب يك لايه بتن مخصوص به قطر 50-35 ميليمتر بهرطرفين پانل پاشيده ميشود ، كه در نتيجه ساختار و تركيب بتني بسيار محكمي را تشكيل ميدهد كه روي اين لايه بتني متوان در پايان كار عمليات نازك كاري اجرا كرد.

ابتدا آرماتورهاي انتظار مطابق پلان معماري ساختمان در كف بتني كه قبلا بر اساس پلان فونداسيون ايجاد شده كار گذاشته ميشود و كار ايزولاسيون رطوبتي انجام ميشود .

برش پانل طبق پلان معماري و جدول برش انجام ميشود،پانلها به آساني به اشكال مورد نيازبرش داده ميشوند

نصب پانلها از گوشه ساختمان شروع ميشوند تا استحكام و سختي لازم را به ساختمان در حال احداث دهد پانلها با اتصالات شبكه اي ازدو طرف به هم بسته ميشوند.

پانل ها درمحل قرارگيري خود، بسته به شرايط محل احداث ساختمان باچوب بست يا ابزار مشابه نگهداري ميشوند. اين جوب بستها در سمتي كه عميات بتن پاشي آخر اجرا ميشود ، كار گذاشته ميشود .

محل قرار گيري درها و پنجره ها طبق پلان معماري ساختمان ، قبل از بتن پاشي بريده ميشود . سپس گوشه پنجره يا درتوسط اتصالات شبكه تقويت ميشوند .

قبل از بتن پاشي ، كليه كارهاي تاسيساتي از قبيل برقي و مكانيكي انجام ميگيرد(عبور لوله ها از پشت شبكه مش انجام مي شود)، سپس عمليات بتن پاشي انجام گرفته  وسطح ديوارها تا ضخامت مورد نياز پوشانده ميشوند

اين پانلها را ميتوان بااستفاده از اتصال بسيار ساده براي نيم طبقه ها يا سقف بكار برد . اجراي اين نوع سقف در ديگر سيستمهاي ساختماني مانند آجري و اسكلت بسيار آسان ميباشد .

 

قبل يا بعد از اتمام  بتن پاشي نصب پانل سقفي انجام ميگيرد.پس از نصب پانل ها با شمع بندي سقف اماده بتن ريزي مي گردد.

براي پرداخت نهايي سطوح بتن پاشي شده ، ميتوان از مصالح مختلفي استفاده كرد ، مثلا براي سطوح داخلي انواع گچ ، كاغذ ديواري  كاشي و غيره و براي سطوح خارجي انواع مختلف مصالح نماسازي و انواع رنگهاي  آكريليكي .